Czy jest granica wieku dla pasażera tandemu?

NIE 😉 jeśli chodzi o górną granicę to limitem jest tylko sprawność fizyczna, w razie potrzeby można się skonsultować z lekarzem, natomiast dolna granica zależy od wymiarów pasażera, o czym piszemy w odpowiedzi na pytanie: “Jaki jest minimalny wzrost minimalny do skakania w tandemie?”.
WYmagane są też zgody rodzica/opiekuna prawnego – przynajmniej jedno z Was musi być na strefie, a jeśli wysyłacie swoją pociechę z wujkiem, ciocią lub inną osobą, zgoda musi być wyrażona w formie aktu notarialnego z wyraźnym zaznaczeniem, że dotyczy skoku zapoznawczego w tandemie, wzór w zakładce: do pobrania.